#1. Equipaments
Administratius Públics

#2. Equipaments
Administratius Privats
#3. Equipaments
Comercials Públics
#4. Equipaments
Comercials Privats
#5. Equipaments
Educatius Públics
#6. Equipaments
Educatius Privats
#7. Equipaments
Esportius Públics
#8. Equipaments
Esportius Privats
#9. Equipaments
Culturals
#10. Equipaments
Sanitaris Públics
#11. Equipaments
Transports Privats
#12. Equipaments
Seguretat Públics
#13. Equipaments
Industrials Públics
#14.
Residencial Privat
#15.
Oficines Públiques
#16.
Oficines Privades
#17. Equipaments
Serveis Públics
#15. Oficines Públiques


2006—1984


GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Remodelació de l’Edifici Pirelli com a nova
seu del Departament d’ARP

Arq. Carles DOÑATE FONT
Projecte i direcció d’instal.lacions generals
BARCELONA