#1. Equipaments
Administratius Públics

#2. Equipaments
Administratius Privats
#3. Equipaments
Comercials Públics
#4. Equipaments
Comercials Privats
#5. Equipaments
Educatius Públics
#6. Equipaments
Educatius Privats
#7. Equipaments
Esportius Públics
#8. Equipaments
Esportius Privats
#9. Equipaments
Culturals
#10. Equipaments
Sanitaris Públics
#11. Equipaments
Transports Privats
#12. Equipaments
Seguretat Públics
#13. Equipaments
Industrials Públics
#14.
Residencial Privat
#15.
Oficines Públiques
#16.
Oficines Privades
#17. Equipaments
Serveis Públics
#7. Equipaments Esportius Públics


2006—1984


AJUNTAMENT DE BARCELONA
Complex poliesportiu i de piscines RENFE MERIDIANA

Arq. Miquel ESPINET MESTRE – Antoni UBACH NUET
Projecte i direcció d’instal.lacions generals
BARCELONA


UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Complex esportiu

Arq.- Miguel PÉREZ DE ARENAZA
– Joaquín PUJOL SIMÓN
Projecte d’instal.lacions generals
PALMA DE MALLORCACONCELLO DE SANTIAGO
Parc esportiu del Sar

Arq. Miguel PÉREZ DE ARENAZA
– Joaquín PUJOL SIMÓN
Projecte d’instal.lacions generals
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA)


AJUNTAMENT DE BADALONA
Pavelló Poliesportiu cobert “Joventut”
Camp de futbol “San Roc”
Camp de futbol municipal “La Salut”

Projecte d’instal.lacions elèctriques i il.luminació
BADALONA (BARCELONA)