Miquel Camps Pascual
Arquitecte


1953.
Neix a Barcelona.


1976.
Obté el títol d’arquitecte
amb especialitat d’edificació a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).


1976—2001.
Professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona (ETSAB)
al Departament de Condi-cionament i Serveis.


1979—1984.
Arquitecte liberal.


1985—2006.
Co-director de projectes d’instal·lacions a OIT, SA,
i pèrit forense.


2007—2008.
Arquitecte liberal i pèrit forense.


2009—Actualitat.
Activitat professional com
a director de AA25/scp
i pèrit forense.Edgar Gómez Eguren
Arquitecte


1984.
Neix a Reus.


2007.
Obté beca per a estudiar
a la Università degli Studi di Ferrara (Itàlia).


2009.
Obté el títol d’arquitecte
a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), amb qualificació
de notable.


2009—Actualitat.
Activitat professional com
a soci a AA25/scp.

Albert Camps Pla
Arquitecte


1983.
Neix a Barcelona.


2006.
Obté beca per a estudiar
a CHALMERS Tekniska Högskol a Göteborg (Suècia).


2007.
Obté beca per a estudiar
a Escola da CIDADE a Sao Paulo (Brasil).


2010.
Obté el títul d’arquitecte
a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), amb qualificació
de matrícula d’honor.


2010—Actualitat.
Activitat professional
com a soci a AA25/scp.
AA25/scp Arquitectura
& Instal·lacions


Empresa constituïda
a Barcelona l’any 2009.

Som un estudi d’arqui-tectes especialistes
en el camp de les instal·lacions, que combinem l’experiència d’un arquitecte reconegut
amb la motivació
d’un equip de joves professionals.

Entenem l’arquitectura
com a objecte únic
i integrador, format
per elements estructurals, constructius i d’instal·la-cions, per donar resposta
als requeriments funcionals, formals i d’eficiència tècnica pels que ha estat concebuda l’obra projectada.

És, per tant, de gran importància, el plante-
jament de les instal.lacions des de les primeres preses de decisió del projecte. Només així, es podrà aconseguir una realitat harmònica on coexisteixin les diferents disciplines
que se’ns reclamen.

Clients


Arquitectes
—   Blanco Guillén
—   Calafell Lafuente
—   Casacuberta de la Rosa
       & Matías Sendra

—   Casadevall Dalmau
—   Castany Plana
—   Clotet Ballús
       & Paricio Ansuátegui

—   Correa Ruíz
       & Milà Sagnier

—   Dilmé Romagós
       & X. Fabré Carreras

—   Doñate Font
—   Espinet Mestre
       & Unach Nuet

—   J. Fabré Carreras
       & Torras Colell

—   Llinàs Carmona
—   Martínez Lapeña
       & Torres Tur

—   Nadal Oller
—   Pérez de Arenaza
       & Pujol Simón

—   Pernas Galí
—   Pujol Ferrusola
       & Bassols Pascual

—   Ravetllat Mira
       & Ribas Seix

—   Sanmartí Verdaguer
—   Sole Mir

Entitats
—   Ajuntament de Badalona
—   Ajuntament de Barcelona
—   CEP Centre Estudis Politècnics
—   Ecogest
—   Museu d'Art Contemporani
        de Barcelona (MACBA)

—   Universitat Politècnica
        de Catalunya

—   Vilagut advocats